Exempel på Åtgärder för ett hållbart Åland
Utbildning inom hållbar utveckling för förvaltningsanställda under hösten 2008 till våren 2009
 
Understöd till investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården
 
Understöd för främjande av förnyelsebar energi
 
Specifika krav på energitekniska lösningar som villkor för erhållande av finansieringsstöd i samband med nybyggnad av ägar- och hyresbostäder
 
Understöd för miljöverksamhet till stiftelser och föreningar
 
Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder
 
Understöd för idrottsorganisationers verksamhet
 
Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer inom kulturområdet
 
Miljöstöd till lantbruksföretag
 
Understöd till kollektivtrafik
 
Förebyggande utkomststöd för pensionstagare
 
Miljöbils- och skrotningspremie (avslutad 2009)
 
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord