Nyheter från social- och miljöavdelningen


Förslag att begränsa producentansvaret för förpackningar
Landskapsregeringen har skickat på remiss ett förslag om att begränsa producentansvaret för förpackningar. Förslaget innebär att producentansvaret skulle gälla endast producenter med en omsättning på minst en miljon euro.
 

Landskapsregeringen har inlett ett arbete med en totalöversyn av lagstiftningen om producentansvar. Det arbetet är ganska omfattande och det kommer att kräva flera månaders arbete. För att så snabbt som möjligt vidta en nödvändig förenklingsåtgärd har landskapsregeringen tagit fram ett förslag till ändring av renhållningslagen så att producentansvaret för förpackningar begränsas till endast producenter med en omsättning på minst en miljon euro. Förslaget har skickats på remiss till och med 9 mars till kommunerna, Ålands näringsliv, Ålands natur och miljö och Ålands miljöservice.

Kontaktperson: Minister Carina Aaltonen, tel +358 18 25373 eller byråchef Helena Blomqvist, tel +358 18 25450
 
 Rubriker 

Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord