Beslutsprotokoll från näringsavdelningen

Vill du prenumerera på landskapsregeringens
protokoll kan du gå in på sidan 
Protokollprenumeration och beställa din prenumeration.
Fr.o.m. den 1.11.2006 är det datum som visas till
höger om protokollen beslutsdatum, inte som tidigare publiceringsdatum.
 

Om du vill söka på diarienummer, använd citationstecken t.ex. "N42/07/4/34"

10 senaste protokollen från näringsavdelningen
Protokoll Byrå
Enskild föredragning, 6   Allmänna byrån   21.04.2015
Enskild föredragning, 4   Jordbruksbyrån   21.04.2015
Enskild föredragning, 8   Allmänna byrån   14.04.2015
Enskild föredragning, 3   Jordbruksbyrån   13.04.2015
Pleniföredragning, 1   Skogsbruksbyrån   09.04.2015
Enskild föredragning, 2   Jordbruksbyrån   08.04.2015
Enskild föredragning, 4   Skogsbruksbyrån   08.04.2015
Tjänstemannaföredragning, 3   Jordbruksbyrån   31.03.2015
Tjänstemannabeslut, 3   Jordbruksbyrån   31.03.2015
Tjänstemannaföredragning, 3   Fiskeribyrån   31.03.2015

Övriga protokoll
Näringsavdelningen
   2015
   2014
   2013
   2012
       Allmänna byrån
       Jordbruksbyrån
       Fiskeribyrån
       Skogsbruksbyrån
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000
   1999
   1998