Beslutsprotokoll från näringsavdelningen

Vill du prenumerera på landskapsregeringens
protokoll kan du gå in på sidan 
Protokollprenumeration och beställa din prenumeration.
Fr.o.m. den 1.11.2006 är det datum som visas till
höger om protokollen beslutsdatum, inte som tidigare publiceringsdatum.
 

Om du vill söka på diarienummer, använd citationstecken t.ex. "N42/07/4/34"

10 senaste protokollen från näringsavdelningen
Protokoll Byrå
Pleniföredragning, 1   Allmänna byrån   29.01.2015
Enskild föredragning, 3   Allmänna byrån   27.01.2015
Enskild föredragning, 2   Allmänna byrån   20.01.2015
Enskild föredragning, 1   Fiskeribyrån   14.01.2015
Enskild föredragning, 2   Fiskeribyrån   14.01.2015
Enskild föredragning, 2   Allmänna byrån   08.01.2015
Enskild föredragning, 1   Allmänna byrån   08.01.2015
Enskild föredragning, 1   Skogsbruksbyrån   05.01.2015
Enskild föredragning, 1   Allmänna byrån   05.01.2015
Tjänstemannaföredragning, 11   Skogsbruksbyrån   31.12.2014

Övriga protokoll
Näringsavdelningen
   2015
   2014
   2013
   2012
       Allmänna byrån
       Jordbruksbyrån
       Fiskeribyrån
       Skogsbruksbyrån
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000
   1999
   1998