SVARTMUNNAD SMÖRBULT (Neogobius melanostomus)
 
Svartmunnad smörbult är en ny art för Östersjön, som härstammar från Kaspiska och Svarta havet. Den påträffades första gången år 1990 i Gdanskbukten i södra Östersjön. Den kom sannolikt till Östersjön som befruktad rom eller yngel som fripassagerare på fartyg. Sedan dess har den spridit sig västerut och norrut och 2005 fångades det första exemplaret i Finland i S.t Karins i Skärgårdshavet. Den påträffades första gången år 2008 i södra Sverige.
 
Svartmunnad smörbult blir som störst ca 25 cm lång och påminner om vår egen svarta smörbult. Svartmunnad smörbult har en svart fläck på främre ryggfenans bakkant, som svart smörbult saknar. Den svartmunnade smörbulten lever i liknande omgivning som svart smörbult, flundra och tånglake och konkurrerar med dessa arter om föda och livsmiljö.
 
Utbredning på Åland
Fiskeribyrån utförde under våren 2011 ett provfiske med små ålryssjor i Västerhamn och Österhamn med syfte att försöka fånga denna för Östersjön nya art. Orsaken till att hamnarna valdes är att arten troligen sprider sig med hjälp av fartygstrafiken och därför är det sannolikt att den påträffas först i hamnar.
 
Den 26 maj 2011 fångade fiskeribyrån 12 stycken och den 7 juni 2 st svartmunnade smörbultar i Västerhamn. Fiskarna var mellan 13 och 20 cm långa dvs vuxna fiskar, vilket antyder att arten har funnits här några år och är väl etablerad i Västerhamn. Fiskarna påträffades på ett mycket begränsat område norr om Pommern i Västerhamn. Söder om  färjkajerna, vid Klinten, i Svibyviken, på Möckelösidan och i Österhamn påträffades den inte.
 
I maj 2012 gjorde fiskeribyrån en utökad kartläggning av artens utbredning i Västerhamn. Den påträffades då även vid de upplagda fartygen norr om Pommern och invid Pommern. En individ fångades på Möckelösidan. Beståndet av svartmunnad smörbult kan anses vara livskraftigt, då totalt hela 134 fiskar fångades. Den största var 22 cm lång.
 
Den kommer troligen att sprida sig, varför fiskeribyrån är mycket intresserad av att få rapporter om fynd. Den fångas lätt med bottenmete. Arten kan också finnas i andra hamnar tex Långnäs.
 
Svartmunnad smörbult som matfisk
Fisken används som människoföda i dess ursprungliga urbredningsområde och också i Polen. Näringsavdelningens personal var provsmakningspanel vid två tillfällen. Vi tillredde fiskarna dels som rökta och dels som smörstekta. Köttet var riktigt smakligt och påminde något om flundra.
 
Fånga svartmunnad smörbult
Fisken fångas lätt i små ryssjor, men också med bottenmete. Om någon har fångat eller fångar en svartmunnad smörbult på Åland är vi tacksamma om ni meddelar fiskeribyrån. Vi är mycket intresserade av att kartlägga dess fortsatta spridning. Spara gärna fisken eller ta bilder på den.